Wat is Vacare?

Platform voor meditatief leven
We leven in een hectische samenleving. We zoeken rust en balans. Er is veel oppervlakkigheid en uiterlijke schijn. We zoeken diepgang, authenticiteit en spirituele verbondenheid.

Meditatie kan helpen
Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept
verbondenheid. Met elkaar. Met God, de Bron van ons leven.
Als je geregeld mediteert, kom je dichter bij jezelf, en word je steeds meer de mens zoals God bedoelt.

Meditatief leven
Meditatie is geen doel. Het is een middel tot meditatief leven. Dat is leven in verbondenheid met alle
leven vanuit de Bron van het leven; vanuit openheid en aandacht, leven en laten leven, loslaten en
toelaten. Dat brengt geestelijke vrijheid. Een woord daarvoor uit de spirituele traditie is vacare: vrij zijn.