Donaties

Donaties

Vacare is een platform voor informatie en contacten om meditatief leven te bevorderen.

Zij stimuleert christelijke vormen van meditatie en staat open voor iedereen die zich samen met
anderen wil oefenen in meditatief leven.

Om dit te kunnen realiseren hebben wij communicatie middelen nodig zoals de website, maar ook flyers om uit te delen op festivals, in kerken en bij meditatiebijeenkomsten. Hier zijn kosten aan verbonden.

 

Wilt u ons hierbij financieel ondersteunen dan stellen wij dat zeer op prijs.

U kunt dit doen door overmaking van het bedrag van uw keuze op rekeningnummer NL 12 INGB 00094721 45 t.n.v. Stichting WCCM Christelijke Meditatie onder vermelding van Donatie Vacare.

Hartelijk dank namens de kerngroep,

Diana Berendsen

Afbeelding1