Agenda

Landelijke Vacaredag 2022 – De Schepping Vieren

Zaterdag 24 september van 10.45-16.00 uur in de Bergkerk te Amersfoort (bij voldoende aanmeldingen)

De schepping vieren doen we vanuit het besef dat wij een onderdeel zijn van een groter geheel en dat dat geheel met God verbonden is. Dat de maan een zuster is, de wind een broeder en de aarde onze moeder, zoals Franciscus van Assisi het verwoordt. Dat niet alleen mensen mijn naasten zijn, maar alle aardse schepselen.
De Vacaredag is een uitnodiging om de schepping en de natuur dichterbij ons te brengen. Het vanuit verwondering ontdekken van de schoonheid, diversiteit en complexiteit van de natuur brengt vreugde en eerbied in ons naar boven. Het zijn in de natuur helpt ons om lichamelijk en geestelijk in balans te komen en maakt ons bewust van het belang van een gezonde natuur met biodiversiteit.
Zo kunnen we de natuur en schepping beleven, bewonderen en vieren! Franciscus van Assisi, Thomas Merton en vele anderen gaan ons daar in voor. Deze levenshouding vormt de basis voor dankbaarheid, en ook voor de behoefte verantwoordelijkheid en zorg te willen dragen voor de schepping als geheel.
Kick Bras houdt ’s morgens een lezing over De Groene Spiritualiteit van Thomas Merton.
De Vacaredag is tot stand gekomen in samenwerking met de WCCM.

Docete en WCCM verzorgen een boekentafel

Plaats: Bergkerk in Amersfoort

Tijd: van 10.30-16.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur

Kosten: € 25,-.

Aanmelden: vacaremeditatie@gmail.com