Landelijke Vacare/WCCM-dag zaterdag 16 september in de Bergkerk in Amersfoort

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door het overmaken van €25,00 op rekeningnummer NL12INGB0009 4721 45 t.n.v. Stichting WCCM Christelijke Meditatie onder vermelding van Vacaredag 2023. Vervolgens via vacaremeditatie@gmail.com graag  uw voorkeur aangeven voor het volgen van twee workshops Keuze uit zes. Zie hieronder 

Aanvang  10.00 uur 16.00 uur  Openingsviering , lezing door Lex Boot.  In de middag zijn er twee parallelle rondes met workshops met tussendoor een pauze met koffie en thee.  

Meer info in de nieuwsbrief van juni Vacare Nieuwsbrief

  1. Mediteren met een gebedswoord 
  2. Christelijke meditatie met Chi neng Qigong
  3. Hier en nu in gebed- Ontmoeting tussen Lectio Divina en Mindfulness
  4. Wandelen in vreugde Een loopmeditatie met Thich Nhat Hanh
  5. Chakra’s en Christelijke meditatie ontwikkeling en mens wording
  6. Verbinding Yoga en Christelijke meditatie                                                                                                            

Inspiratiefestifal ter Schelling  
20, 21, 22 okt. 2023

Vacare is aanwezig met een programma op het inspiratie festival. Terschelling. Wij zijn druk met de voorbereidingen. 

Een festival met een mix aan activiteiten geeft bezoekers een opfrisser voor hun geloof en kerkelijke activiteit. 

© 2022 All Rights Reserved.