Inspiratie

Vacare: inspiratie en ondersteuning

Vacare biedt inspiratie en praktische hulp aan meditatiegroepen en vacare-groepen uit haar netwerk. Vacare onderhoudt het contact met deze groepen door middel van de Nieuwsbrief Vacare en het magazine Meditatief leven. Meer over de visie van Vacare leest u in het visiedocument.

Vacare organiseert bovendien jaarlijks de landelijke Vacaredag, evenals diverse trainingen en cursussen, samen met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE).